Dokážete si poradit při dopravní nehodě?

fotografie autora Jan Nováček publikováno 06.05.2023 19:49
dopravní nehoda

Pečlivě plánovaná výstavba pozemních komunikací se společně s pravidly silničního provozu snaží minimalizovat riziko vzniku nehod.

Dopravní značky slouží k jasnému vymezení přesně stanovených pravidel. Kromě horní hranice povolené rychlosti v daném úseku, informují řidiče o možných rizicích. I přes všechna zákonná opatření a modernizaci bezpečnostních systémů se nakonec nelze dopravní nehodě zcela vyhnout. V případě, že se do podobné situace dostanete, nepanikařte. 

Co považujeme za dopravní nehodu?

Dopravní nehody rozdělujeme dle svého charakteru na lehké a těžké, kde hlavním určujícím znakem bývá újma na zdraví účastníků. Součástí této smutné události se může stát opravdu kdokoliv z nás bez ohledu na zkušenostech nebo stylu jízdy. Dopravní nehodu lze dokonce zavinit i ve chvíli, kdy striktně dodržujete veškerá silniční pravidla. Příčin známe celou řadu od nepřiměřené rychlosti, únavy, nedání přednosti v jízdě až po nevěnování se řízení. 

Za dopravní nehodu lze považovat takovou situaci, kdy při jízdě po pozemní komunikaci dojde k poškození vozidla/vozidel, škodě na majetku nezúčastněných osob a v neposlední řadě újmě na zdraví. Zákon nám ukládá poskytnout první pomoc raněným, byť by se tato pomoc měla vztahovat na přivolání integrovaných záchranných složek. Za žádných okolností neodjíždějte od nehody před příjezdem těchto složek nebo bez poskytnutí první pomoci.

Dokážete si poradit při dopravní nehodě?

Dopravní nehoda bez zranění

Dopravní nehody bez újmy na zdraví zúčastněných osob se většinou obejdou bez asistence policie. V takové situaci stačí sepsat záznam o dopravní nehodě, který poslouží jako podklad k plnění pojistné smlouvy vycházející z povinného ručení. Nezapomeňte místo dopravy řádně zajistit a před výstupem z vozidla si nasadit reflexní vestu. K zajištění bezpečnosti silničního provozu slouží výstražný trojúhelník. 

Je třeba ho umístit na správné místo tak, aby dokázal s dostatečným předstihem varovat přijíždějící řidiče o vzniklé nehodě. Pokud dojde ke střetu v zatáčce, je nutné výstražný trojúhelník umístit alespoň 50 metrů před zatáčkou. Řidiči tak získají dostatek času na vyhodnocení situace, čímž dojde k plynulému zpomalení silničního provozu.

Postup při dopravní nehodě

Ze všeho nejdříve vypněte motor a zajistěte vozidlo zatáhnutím ruční brzdy. Posléze zapněte výstražná světla a po výstupu z vozidla si oblékněte reflexní vestu. Je vaší povinností místo nehody zajistit, aby nedošlo k dalším střetům. K tomu vám pomůže výstražný trojúhelník. Nyní je třeba zkontrolovat všechny účastníky nehody. Pokud se nehoda neobešla bez zraněných, je třeba volat na tísňovou linku a postupovat dle rad operátora. 

Dokážete si poradit při dopravní nehodě?

Průjezd dopravní nehodou 

Projíždíte dopravní nehodou a bojíte se postihu z důvodu neposkytnutí první pomoci? Ke správnému odhadnutí situace se přítomnost záchranářů stává skvělým vodítkem. Pokud je na místě záchranná služba nebo policie, u dopravní nehody již není třeba zastavovat. Pouze snižte rychlost a snažte se zajistit plynulost provozu. Jiná situace nastává ve chvíli, kdy projíždíte místem nehody bez přivolané pomoci. Dokonce ani hlouček přihlížejících vás nezbavuje povinnosti zastavit a poskytnout první pomoc do příjezdu záchranářů. 

Od dopravní nehody nikdy neodjíždějte, vystavujete se tak závažnému postihu a dokonce i  trestu odnětí svobody na několik let za neposkytnutí první pomoci s následkem smrti. Dávejte na silnicích pozor a zbytečně neriskujte. 

Mohlo by Vás zajímat

Kopr
publikováno 24. 4. 2024 autor Nikola Klementová

Jak a kam vysévat kopr pro bohatou sklizeň a jaké rostliny vám za jeho sousedství poděkují?

Petúnie
publikováno 21. 4. 2024 autor Nikola Klementová

Jak osázet truhlíky? Inspirujte se nenáročnými letničkami, které budou široko daleko nejkrásnější

Sloní noha
publikováno 24. 4. 2024 autor Nikola Klementová

Pěstování sloní nohy: Některé pěstitelské chyby mohou zničit i tuto běžně nezničitelnou rostlinu

zavřít reklamu
×
Reklama