Dopravní předpisy na silnici vs pravidla provozu na parkovišti - jsou stejné nebo ne?

fotografie autora Jan Nováček publikováno 21.05.2023 20:20
Dopravní značka

Dopravní předpisy určené pro silniční provoz jsou obecným souborem pravidel, které je třeba dodržovat. Pravidla však pamatují i na specifická místa, kde se objevuje celá řada drobnějších i větších úprav. Při jízdě po parkovišti je třeba počítat s odchylkou v předpisech. Jaká pravidla jsou rozdílná a naopak?

Pravidla silničního provozu upravují pohyb motorových vozidel po pozemních komunikacích, čímž vytvářejí přehlednější a zároveň bezpečnější přepravu. Nejlepších výsledků se pak dosahuje celoplošnou platností, kdy se silniční pravidla musí dodržovat na všech komunikacích bez ohledu na jejich typ, velikost či vzájemnou odlišnost.

Nesmíme však zapomenout na zákon, který pamatuje i na místa ležící mimo pozemní komunikace. V takových místech totiž žádné silniční předpisy neplatí. Pokud tedy jedete po soukromém poli a za vaším vozidlem se tvoří čerstvě vyjeté koleje, žádné pravidla pro vás neplatí. Dokonce i policie má v takových případech svázané ruce a nemůže zakročit, uložit řidiči pokutu nebo ho penalizovat trestnými body.

Pravidla jsou stejná, ale...

Ovšem, jak je to s klasickým parkovištěm? Patří tento specifický parkovací prostor pod zastřešení platných silničních předpisů nebo se zde objevují určité odlišnosti? O tom už v následujících řádcích.

Na parkovišti musíme dodržovat stejná pravidla, ale existují situace, kdy tomu tak není.

Při hledání odpovědi na dnešní otázku si nejdříve ujasněme, co co pozemní komunikace tvoří. Páteřním systémem jsou samozřejmě dálnice, silnice a ulice ve městech. Předpisy na parkovištích jsou v určitých situacích odlišná a navíc musíme zohlednit, kdo je majitelem.

Dopravní předpisy na silnici vs pravidla provozu na parkovišti - jsou stejné nebo ne?

Veřejné parkoviště

Parkoviště ve vlastnictví obce se automaticky stává klasickou součástí pozemní komunikace a platí na nich úplně stejná pravidla jako na běžných silnicích. Zpoplatněná veřejná parkoviště se od volných míst k parkování bez poplatku v ničem neliší. Předpisy pak upravují značkami vynucená pravidla a přednost zprava.

Soukromá parkoviště

Parkoviště před obchodním centrem je typickým zástupcem soukromého sektoru, kde dochází k častým karambolům. Ty většinou vycházejí buď z neopatrné jízdy nebo z neznalosti zákonů. U těchto parkovišť je důležité, jakým způsobem jsou napojené na pozemní komunikaci. Pokud s komunikací přímo sousedí, platí na něm úplně totožná pravidla. Změna přichází ve chvíli, kdy se parkoviště oddělí například závorou.

Dopravní předpisy na silnici vs pravidla provozu na parkovišti - jsou stejné nebo ne?

Za závorou panuje anarchie

Takový pozemek vykazuje charakter samostatného prostoru, který je od pozemní komunikace oddělený. Na takových místech pak platí pravidla určená majitelem. Ten má právo na svém parkovišti rozmístit značky a upravit pravidla přednosti zprava dle svého uvážení. Dokonce i sankce za stání na invalidech je v řešení samotného majitele parkoviště.

Informace o přednosti většinou chybí, takže je pak na samotných řidičích, jak se z vozidla s ostatními domluví. Na parkovišti odděleném od pozemní komunikace nemůže policie udělovat pokuty, ani řešit případné spory.

Nadzemní a podzemní parkoviště

Prostory v této kategorii, kam řadíme i parkovací budovy jsou rovněž postavené mimo zákon, jelikož nejsou přímo spojené s pozemní komunikací. Pravidla o provozu si určuje výhradně majitel a zároveň je na něm, jak bude vymáhat jejich porušení. Potrestat řidiče parkujícího na vyznačeném místě pro invalidy, může například papírkem zastrčeným za stěračem. Z právního hlediska toho více udělat nelze.

Bez ohledu na druh parkoviště se vždy držte obecně platných a známých pravidel, které se zde celoplošně dodržují. Dodržujte přednost zprava i správné parkování, které vlastně očekáváte i od ostatních řidičů. 

Je parkoviště pozemní komunikace? otázka
Pokud je parkoviště volně přístupné, platí na parkovišti stejná pravidla jako na silnici. Pokud je parkoviště oddělené bránou nebo závorou, určuje si pravidla jeho vlastník.

Mohlo by Vás zajímat

Smil italský
publikováno 23. 4. 2024 autor Nikola Klementová

Italské maggi: Naučte se ho správně pěstovat a využít. Je voňavější než libeček a má širší využití

Podlaha
publikováno 21. 4. 2024 autor Nikola Klementová

Chcete mít zářivé podlahy a beze šmouh? Vyzkoušejte tento účinný prostředek

rytířské turnaje
publikováno 19. 4. 2024 autor Jan Nováček

Tipy na víkendový výlet za deštivého počasí, který nadchne zvídavé děti i rodiče

zavřít reklamu
×
Reklama